VI GØR UDTRYKKELIGT OPMÆRKSOM PÅ, AT NEDENSTÅENDE VILKÅR KAN INDEHOLDE AFVIGELSER FRA TIDLIGERE SAMTYKKEERKLÆRINGER, SOM DU HAR AFGIVET. DISSE AFVIGELSER KAN VÆRE MERE VIDTGÅENDE END INDHOLDET AF DE TIDLIGERE AFGIVNE SAMTYKKEERKLÆRINGER, FORSTÅET SÅDAN AT NÆRVÆRENDE VILKÅR KAN INDEHOLDE SAMTYKKE TIL VILKÅR SÅVEL I RELATION TIL DATABESKYTTELSE SOM MARKEDSFØRING, SOM DU IKKE TIDLIGERE HAR AFGIVET SAMTYKKE TIL. VED AFGIVELSEN AF NÆRVÆRENDE SAMTYKKEERKLÆRING SKER DER IKKE BORTFALD AF DINE TIDLIGERE AFGIVNE SAMTYKKEERKLÆRINGER. ALLE AFGIVNE SAMTYKKEERKLÆRINGER VIL SÅLEDES VÆRE FULDT UD I KRAFT OGSÅ EFTER DIN AFGIVELSE AF NÆRVÆRENDE SAMTYKKEERKLÆRING.

1. GENERELLE VILKÅR

Disse medlemsbetingelser regulerer hvordan app’en bruges og forholdet mellem dig som bruger og THE DRUNKEN FLAMINGO ApS, CVR nr. 17890670, der sammen med Returntool ApS, CVR nr. 34 59 53 05, stiller app’en til rådighed (tilsammen benævnt ”udbyderne”).

Det er en forudsætning for brugen af app’en, og udnyttelse af de fordele den giver, at du har accepteret de, til enhver tid gældende, medlemsbetingelser.

Din brugerprofil og evt. VIP-kort er personlig og derfor kan loyalitets belønninger, rabatter og kuponer ikke indløses af andre end den person som ejer profilen.

Du må kun have 1 bruger profil i app’en.

Stempelkort, kuponer/vouchers og rabatter kan kun indløses på barer der vises i app'en, og kun i den periode hvor de er gældende.

Når du indløser en loyalitetsbelønning på stempelkort er du ikke berettiget til stempler fra den pågældende belønning.

Hvis du under et køb er berettiget til flere stempler end der er plads til på stempelkortet kan du ikke modtage stemplerne før du har indløst det udfyldte stempelkort (dette af tekniske årsager). Spørg evt. en medarbejder for barens retningslinjer i dette tilfælde.

Et stempelkort kan ikke indløses til rabat på et køb, hvor du allerede har modtaget stempler.

Hvis du forlader betalingsområdet uden at modtage dine stempler kan du ikke forvente at kunne modtage dine stempler når du vender tilbage.

De rabatter som medlemskab af app’en (både VIP og almindelig bruger) berettiger dig til kan ikke kombineres med andre rabatordninger, med mindre baren har andre retningslinjer.

Rabatter fra kuponer og stempelkort kan ikke kombineres med mindre virksomheden har andre retningslinjer.

Det forventes yderligere at du bruger app’en i overensstemmelse med dens intention og udbyderne forbeholder sig ret til at nægte enkelte brugere adgang, såfremt dette ikke overholdes.

1.1. ALDERSKRAV

Du skal være fyldt 18 år for at kunne benytte app’en.

1.2. ØKONOMISKE FORDELE

Du opnår, både som almindelig bruger af app’en og/eller VIP-kort indehaver, fordele og rabatter på udvalgte produkter og events på særlige tidspunkter, samt invitationer til særlige VIP-arrangementer.

De økonomiske fordele varierer over tid og kan til enhver tid ændres af THE DRUNKEN FLAMINGO ApS. Se altid gældende fordele for evt. VIP-kort på http://thedrunkenflamingo.dk/kbh/member/.

1.3. REGISTRERING AF OPLYSNINGER

1.3.1. Registrering af oplysninger

For at oprette en bruger i app’en skal du afgive oplysninger om din e-mailadresse, som benyttes til at oprette en konto og samtidig fungerer som log-in til app’en. De oplysninger, som du afgiver, bliver indsamlet, registreret og anvendt af selskabet Rekom Drift 1 ApS, CVR nr. 38982168, der er dataansvarlig, jf. pkt. 1.4.5.

1.3.2. Brug af oplysninger

De oplysninger, som du afgiver, bruges til at placere dig i en gruppe med en given købsprofil. Dette sker løbende. Oplysningerne om dig, bruges desuden statistisk af Rekom Drift 1 ApS til at opnå generel viden om forbrugeradfærd, til at udvikle og forbedre butikker, varesortiment, kampagner og tilbud, og til udarbejdelse og udveksling af markedsanalyser med samarbejdspartnere. Der udveksles kun informationer, der ikke er personhenførbare.

1.3.3. Oplysninger udleveres ikke til andre

Kun Rekom Drift 1 Aps har adgang til de nævnte oplysninger.

Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden dit samtykke til dette, dog kan der ske udveksling af oplysningerne til tredjeparter i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.4.3 nedenfor.

Udlevering kan dog ske såfremt Rekom Drift 1 ApS er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

1.3.4. Sletning af oplysninger

De personoplysninger, som du giver i forbindelse med registreringen af en bruger i app’en, evt. VIP-ansøgning, din konkrete brug og anvendelse af app’en samt evt. senere opdateringer, slettes ikke, dog slettes oplysningerne, såfremt du ikke har foretaget konkrete handlinger eller aktiviteter inden for en samlet periode på 2 år.

Oplysninger til brug for udarbejdelse af statistikker og andre analyser slettes senest 5 år efter afgivelsen af nærværende samtykke.

Oplysningerne vil dog altid blive slettet, såfremt Rekom Drift 1 ApS efter den til enhver tid gældende lovgivning er forpligtet hertil.

Jeg er oplyst om og accepterer, at såfremt det produkt eller den tjenesteydelse, som jeg ønsker at gøre brug af, ikke kan leveres, vil nærværende samtykke desuagtet være bindende afgivet. De oplysninger, som jeg har afgivet i forbindelse med afgivelsen af nærværende samtykke, vil ikke blive slettet, og Rekom Drift 1 ApS har ret til at anvende oplysningerne i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende samtykke.

Mit samtykke træder dermed i kraft ved min godkendelse af indholdet af nærværende dokument, uanset om behandlingen af ansøgningen om det produkt eller den tjenesteydelse, som jeg ønsker at gøre brug af, først igangsættes efter afgivelsen af samtykket.

1.3.5. Datasikkerhed

Rekom Drift 1 ApS opfylder Datatilsynets sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger, og er anmeldt til Datatilsynet som en privat virksomhed.

Det er kun særligt autoriserede medarbejdere, der har adgang til oplysningerne.

Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø.

Operatører, der behandler data for Rekom Drift 1 ApS fordelsprogram, skal leve op til tilsvarende sikkerhedsbestemmelser.

Transmission af data mellem din hardware-enhed og ReturnTool ApS/Rekom Drift 1 ApS sker SSL-krypteret.

1.4. SAMTYKKEERKLÆRING TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.4.1. Databeskyttelsesloven

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven).

Jeg bekræfter hermed, at jeg giver samtykke til, at de databehandlere, der er anført nedenfor, indsamler og behandler personoplysninger om mig omfattet af Databeskyttelsesloven.

1.4.2. Oplysninger

De oplysninger, som databehandlerne indsamler, registrerer, anvender og behandler er navn, adresse, køn, fødselsdato, mobiletelefonnummer, e-mailadresse og profiler på sociale medier samt opdateringer af de nævnte oplysninger.

Rekom Drift 1 ApS indsamler oplysninger om de aktiviteter og handlinger du foretager, herunder hvordan du anvender vores produkter og ydelser.

Rekom Drift 1 ApS indsamler enhedsspecifikke oplysninger (f.eks. hardwaremodel, operativsystemversion, entydige enheds-id'er og mobilnetværksoplysninger).

Rekom Drift 1 ApS indsamler og behandler oplysninger om din aktuelle fysiske placering. Vi anvender forskellige teknologier til at fastlægge placering, herunder IP-adresse, GPS og andre sensorer, som kan give Rekom Drift 1 ApS oplysninger om enheder, Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster i nærheden.

Ud over de oplysninger, som vi har modtaget direkte fra dig, vil Rekom Drift 1 ApS supplere oplysningerne om dig med data, som vi har modtaget fra tredjeparter, herunder eksterne samarbejdspartnere. I disse tilfælde påhviler det tredjeparten at sikre, at du har afgivet det nødvendige samtykke til registrering og behandling af oplysningerne.

1.4.3. Brug af oplysninger

Rekom Drift 1 ApS anvender kun de indsamlede oplysninger til saglige formål og under behørig hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne bliver afgivet.

Rekom Drift 1 ApS behandler, oplysningerne med anvendelse af de til enhver tid tilgængelige teknologiske løsninger, herunder stitcher (sammenkører) vi oplysningerne på baggrund af opsamlede data på tværs af dataopsamlingspunkter, ligesom vi anvender oplysninger om dig modtaget fra tredjeparter. Databehandlingen og brugen af oplysningerne omfatter på tidspunktet for afgivelsen af nærværende samtykke bl.a. udveksling med Google Cloud Platform, app’s, Pos Online, Google Analytics, samt Facebook og andre sociale medier. Vi foretager social enrichment ved samkøring og behandling af de afgivne oplysninger med data fra sociale medier og andre platforme.

1.4.4. Databehandlere

Databehandlerne er følgende virksomheder:

Rekom Drift 1 ApS, CVR nr. 38 98 21 68
Rekom Øst Drift Delta ApS, CVR nr. 37 98 72 04
Returntool ApS, CVR nr. 34 59 53 05
Aloha Beach Bar ApS, CVR nr. 36402652
ANDYS BAR ApS, CVR nr. 34737398
ANDYS/SPRUTTEN ApS, CVR nr. 29825726
Kostbar ApS, CVR nr. 36953489
Aya ApS, CVR nr. 35682198
Bar 7 ApS, CVR nr. 38631578
BUTCHERS ApS, CVR nr. 35043519
Bæst Bar ApS, CVR nr. 34476519
CAFÉ DA VINCI ApS, CVR nr. 29326703
GULDHORNENE AALBORG ApS, CVR nr. 34208131
GULDHORNENE, ÅRHUS ApS, CVR nr. 35224785
GULDHORNENE KBH. ApS, CVR nr. 31933307
CUCARACHA BAR ApS, CVR nr. 31625246
REKOM & JYRGEN DAMPMØLLEN ApS, CVR nr. 36491647
Dandy Cph. ApS, CVR nr. 37582220
DEN GLADE GRIS ApS, CVR nr. 28515626
Den Nordiske Ambassade ApS, CVR nr. 37581909
Dorsia ApS, CVR nr. 38544241
El Dorado Bar ApS, CVR nr. 38311484
FABRIKKEN, AALBORG ApS, CVR nr. 29388156
Farfars ApS, CVR nr. 34736871
GIRAFFEN ApS, CVR nr. 29388180
HEIDIS BIER BAR AALBORG ApS, CVR nr. 33579624
HEIDIS BIER BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31873355
HEIDI'S BIER-BAR ApS, CVR nr. 27647952
HEIDIS BIER BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873347
HEIDI'S BIER-BAR SVENDBORG ApS, CVR nr. 33037066
Heidis Bier Bar Sønderborg ApS, CVR nr. 36725001
HEIDIS BIER BAR THISTED ApS, CVR nr. 36491604
High Voltage Ålborg ApS, CVR nr. 37987395
HIVE ApS, CVR nr. 34590265
Hornsleth Ålborg ApS, CVR nr. 25958705
H-BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31866391
HORNSLETH BAR ApS, CVR nr. 32141099
LA BAR/ROCKCAFÉEN ApS, CVR nr. 29388148
LA BAR, KØBENHAVN ApS, CVR nr. 27048021
L.A. TEQUILA BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873363
Lala, Ålborg ApS, CVR nr. 38339621
LouLou Århus ApS, CVR nr. 37582344
Madam Chu ApS, CVR nr. 35256008
MEXI BAR ApS, CVR nr. 30575997
MUSEN & ELEFANTEN ApS, CVR nr. 34703086
No Stress Bar DK ApS, CVR nr. 38517511
Oak Room ApS, CVR nr. 35668837
Retro ApS, CVR nr. 36695331
Rhino Bar ApS, CVR nr. 33582676
SIMPELT V ApS, CVR nr. 33050860
SJUS BAR ApS, CVR nr. 31374057
SKAAL ApS, CVR nr. 37209597
Stereo Bar ApS, CVR nr. 34711941
THE AUSTRALIAN BAR AARHUS ApS, CVR nr. 34476209
THE AUSTRALIAN BAR KØBENHAVN ApS, CVR nr. 17890670
THE AUSTRALIAN BAR ODENSE ApS, CVR nr. 19044734
The Drunken Flamingo, Aalborg ApS, CVR nr. 37582158
TYROLIA BIER KLUB ApS, CVR nr. 33244460
Tørst Bar ApS, CVR nr. 33948093
VIGGO'S VÆRTSHUS ApS, CVR nr. 25359348

1.4.5. Samtykke

Jeg er oplyst om og giver mit samtykke til, at formålet med indsamlingen af oplysningerne er, at de ovenfor anførte databehandlere kan optimere og videreudvikle de produkter og ydelser, som de ovenfor anførte databehandlere kan tilbyde mig.

Jeg er endvidere oplyst om og giver mit samtykke til, at de indsamlede oplysninger kan udveksles mellem de ovenfor anførte databehandleres samarbejdspartnere, ligesom oplysningerne kan blive anvendt til markedsanalyser.

Jeg bekræfter, at jeg er oplyst om og accepterer, at:

Den dataansvarlige efter Databeskyttelsesloven er:

Rekom Drift 1 ApS
CVR nr. 38 98 21 68
Lavendelstræde 17 C, 4.
1462 København K

Meddelelser kan sendes til kundeservice@rekom.dk

2. SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Ved at oprette en bruger i app’en giver jeg samtidig mit samtykke til, at THE DRUNKEN FLAMINGO ApS, CVR nr. 17890670 kan sende mig markedsføringsmateriale på de vilkår, der fremgår af nærværende samtykke.

Jeg er oplyst om og accepterer, at såfremt app’en ikke kan aktiveres, vil nærværende samtykke desuagtet være bindende afgivet. De oplysninger, som jeg har afgivet i forbindelse med afgivelsen af nærværende samtykke, vil ikke blive slettet, og THE DRUNKEN FLAMINGO ApS har ret til at fremsende markedsføringsmateriale til mig i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende samtykke, herunder tilbud om lignende produkter eller tjenesteydelser fra THE DRUNKEN FLAMINGO ApS samarbejdspartnere.

Mit samtykke træder dermed i kraft ved min godkendelse af indholdet af nærværende dokument, uanset om aktiveringen af app’en først igangsættes efter afgivelsen af samtykket.

2.1. Indsamling af oplysninger

Ved accept af nærværende samtykke til markedsføring bekræfter jeg, at jeg er indforstået med og samtykker i, at:

2.2. Markedsføring

Formålet med fremsendelse af markedsføringsmaterialet er bl.a. at THE DRUNKEN FLAMINGO ApS kan optimere og videreudvikle de produkter og ydelser, som THE DRUNKEN FLAMINGO ApS til enhver tid kan tilbyde mig.

Ved accept af nærværende samtykke til markedsføring bekræfter jeg, at jeg er indforstået med og samtykker i, at:

2.3. Fremsendelse af markedsføringsmateriale

I forbindelse med afgivelsen af nærværende samtykke har jeg oplyst min e-mailadresse. Ved afgivelsen af mit samtykke i henhold til Databeskyttelsesloven har jeg bl.a. accepteret, at mine oplysninger stitches (sammenkøres) med oplysninger fra andre dataopsamlingspunkter, jf. pkt. 1.4.2 og 1.4.3, herunder indsamles oplysninger om navn, adresse, køn, fødselsdato, mobiltelefonnummer, facebook konto og profiler på sociale medier

Ved accept af nærværende samtykke til markedsføring bekræfter jeg, at jeg er indforstået med og samtykker i, at:

2.4. THE DRUNKEN FLAMINGO ApS samarbejdspartnere

Ved accept af nærværende samtykke til markedsføring bekræfter jeg, at jeg er indforstået med og samtykker i, at følgende virksomheder kan fremsende markedsføringsmateriale som defineret ovenfor under pkt. 2.1., 2.2. og 2.3.:

Rekom Drift 1 ApS, CVR nr. 38 98 21 68
Rekom Øst Drift Delta, CVR nr. 37 98 72 04
Aloha Beach Bar ApS, CVR nr. 36402652
ANDYS BAR ApS, CVR nr. 34737398
ANDYS/SPRUTTEN ApS, CVR nr. 29825726
Kostbar ApS, CVR nr. 36953489
Aya ApS, CVR nr. 35682198
Bar 7 ApS, CVR nr. 38631578
BUTCHERS ApS, CVR nr. 35043519
Bæst Bar ApS, CVR nr. 34476519
CAFÉ DA VINCI ApS, CVR nr. 29326703
GULDHORNENE AALBORG ApS, CVR nr. 34208131
GULDHORNENE, ÅRHUS ApS, CVR nr. 35224785
GULDHORNENE KBH. ApS, CVR nr. 31933307
CUCARACHA BAR ApS, CVR nr. 31625246
REKOM & JYRGEN DAMPMØLLEN ApS, CVR nr. 36491647
Dandy Cph. ApS, CVR nr. 37582220
DEN GLADE GRIS ApS, CVR nr. 28515626
Den Nordiske Ambassade ApS, CVR nr. 37581909
Dorsia ApS, CVR nr. 38544241
El Dorado Bar ApS, CVR nr. 38311484
FABRIKKEN, AALBORG ApS, CVR nr. 29388156
Farfars ApS, CVR nr. 34736871
GIRAFFEN ApS, CVR nr. 29388180
HEIDIS BIER BAR AALBORG ApS, CVR nr. 33579624
HEIDIS BIER BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31873355
HEIDI'S BIER-BAR ApS, CVR nr. 27647952
HEIDIS BIER BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873347
HEIDI'S BIER-BAR SVENDBORG ApS, CVR nr. 33037066
Heidis Bier Bar Sønderborg ApS, CVR nr. 36725001
HEIDIS BIER BAR THISTED ApS, CVR nr. 36491604
High Voltage Ålborg ApS, CVR nr. 37987395
HIVE ApS, CVR nr. 34590265
Hornsleth Ålborg ApS, CVR nr. 25958705
H-BAR ÅRHUS ApS, CVR nr. 31866391
HORNSLETH BAR ApS, CVR nr. 32141099
LA BAR/ROCKCAFÉEN ApS, CVR nr. 29388148
LA BAR, KØBENHAVN ApS, CVR nr. 27048021
L.A. TEQUILA BAR ODENSE ApS, CVR nr. 31873363
Lala, Ålborg ApS, CVR nr. 38339621
LouLou Århus ApS, CVR nr. 37582344
Madam Chu ApS, CVR nr. 35256008
MEXI BAR ApS, CVR nr. 30575997
MUSEN & ELEFANTEN ApS, CVR nr. 34703086
No Stress Bar DK ApS, CVR nr. 38517511
Oak Room ApS, CVR nr. 35668837
Retro ApS, CVR nr. 36695331
Rhino Bar ApS, CVR nr. 33582676
SIMPELT V ApS, CVR nr. 33050860
SJUS BAR ApS, CVR nr. 31374057
SKAAL ApS, CVR nr. 37209597
Stereo Bar ApS, CVR nr. 34711941
THE AUSTRALIAN BAR AARHUS ApS, CVR nr. 34476209
THE AUSTRALIAN BAR KØBENHAVN ApS, CVR nr. 17890670
THE AUSTRALIAN BAR ODENSE ApS, CVR nr. 19044734
The Drunken Flamingo, Aalborg ApS, CVR nr. 37582158
TYROLIA BIER KLUB ApS, CVR nr. 33244460
Tørst Bar ApS, CVR nr. 33948093
VIGGO'S VÆRTSHUS ApS, CVR nr. 25359348

2.5. Tilbagekaldelse af samtykke

Jeg bekræfter, at jeg er oplyst om og accepterer, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke til markedsføring.

Tilbagekaldelse kan ske ved meddelelse til:

Rekom Drift 1 ApS
CVR nr. 37 98 72 04
Lavendelstræde 17 C, 4.
1462 København K

Meddelelsen kan sendes til: kundeservice@rekom.dk